Vanaf 3 maart 2017 heeft het geen zin meer om de scholingsvoucher voor werkzoekende aan te vragen. Lees hier wat dit voor u betekent.

Er is veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een scholingsvoucher aan te vragen. Het budget is hierdoor snel opgegaan. Vanaf 3 maart 2017 heeft het daarom geen zin meer om een scholingsvoucher aan te vragen. Aanvragen die na 3 maart bij ons binnenkomen, wijzen wij af.

Heeft u vóór 3 maart een scholingsvoucher aangevraagd?

Zolang er nog budget is, nemen wij aanvragen die vóór 3 maart bij ons binnenkomen in behandeling. Deze aanvragen moeten wel compleet zijn en aan alle voorwaarden voldoen. De behandeling gaat in volgorde van datum binnenkomst. Op de laatste dag dat wij aanvragen kunnen toekennen, bepalen wij de volgorde van behandeling door een loting. Als het budget op is en uw aanvraag is nog niet in behandeling genomen, dan ontvangt u van ons een afwijzing.

Alleen nog scholingsvouchers voor langdurige zorg

Na 3 maart 2017 kunt u alleen nog een scholingsvoucher aanvragen in de volgende situaties:

  • Als u een zorgberoep in de langdurige zorg heeft.
  • Als u een zorgberoep in de langdurige zorg heeft gehad en vanuit die baan een WW-uitkering of IOW-uitkering ontvangt.

U heeft een zorgberoep in de langdurige zorg als u zorg verleent aan mensen die langdurig van zorg afhankelijk zijn. Dit kan zorg in een instelling zijn maar ook thuiszorg. Denk bijvoorbeeld aan ouderenzorg, gehandicaptenzorg en langdurige geestelijke gezondheidszorg.

Wanneer krijgt u bericht op uw aanvraag?

U ontvangt onze beslissing binnen 8 weken na de datum waarop wij uw aanvraag compleet hebben ontvangen. Wij kunnen u niet tussentijds informeren over de status van uw aanvraag. Wij vragen u onze schriftelijke beslissing af te wachten.

Andere regelingen van UWV

Als u de scholingsvoucher niet ontvangt, komt u misschien in aanmerking voor een andere regeling van UWV. Hiervoor gelden andere voorwaarden. Kijk voor meer informatie bij Voordelen voor een nieuwe werkgever op uwv.nl.

Bron: website UWV

Share This